Jom Kita Berselawat

Skop Kecerdasan Pelpagai

Teori kecerdasan ganda sebahagian besar telah terfokus pada perkembangan anak meskipun berlaku untuk semua usia. Meskipun tidak ada sokongan empirik langsung kepada teori, Gardner (1983) menyajikan bukti-bukti daripada pelbagai domain termasuk biologi, antropologi, dan seni kreatif dan Gardner (1993a) membahas teori pelaksanaan program-program sekolah. Gardner (1982, 1993b) mengeksplorasi implikasi daripada kerangka untuk kreativiti (lihat juga Marks-Tarlow, 1995).
Contoh:
Gardner (1983, p 390) menjelaskan cara belajar program komputer mungkin melibatkan pelbagai kecerdasan: "Logik-matematik nampaknya perisikan pusat, kerana pengaturcaraan bergantung pada penyebaran prosedur yang ketat untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan dalam jumlah langkah yang terlibat. Linguistik risikan juga relevan, setidaknya selama manual dan Bahasa komputer menggunakan Bahasa biasa ... seorang individu dengan muzik yang kuat membongkok, maka demikian, mungkin cara terbaik diperkenalkan kepada pengaturcaraan dengan mencuba program karya muzik yang sederhana (atau untuk menguasai sebuah program yang composes). Seorang individu dengan kemampuan spasial yang kuat mungkin akan bermula melalui beberapa bentuk komputer grafik - dan mungkin akan dibantu dalam tugas pengaturcaraan melalui penggunaan sebuah diagram alur atau diagram spasial lainnya. Kecerdasan peribadi boleh memainkan peranan penting. Perancangan yang luas dan tujuan langkah-langkah yang dilakukan oleh individu yang terlibat dalam program bergantung pada bentuk antara perseorangan berfikir, bahkan ketika kerja sama yang diperlukan bagi melaksanakan tugas yang kompleks atau untuk mempelajari kemahiran pengkomputeran baru boleh meningkatkan kemampuan individu untuk bekerja dengan sebuah kumpulan. Kinestetik kecerdasan mungkin memainkan peranan dalam bekerja dengan komputer itu sendiri, dengan memudahkan kemahiran di terminal ... " Prinsip: 1. Individu harus didorong untuk menggunakan kecerdasan yang mereka sukai dalam belajar. 2. Kegiatan instruksional harus menarik bagi pelbagai bentuk kecerdasan. 3. Penilaian belajar harus mengukur beberapa bentuk kecerdasan.
Smber:
Gardner, H. (1982). Art, Mind and Brain. New York: Basic Books.
Gardner, H. (1983). Frames of Mind. New York: Basic Books.
Gardner, H. (1993a). Multiple Intelligences: The Theory in Practice. NY: Basic Books.
Gardner, H. (1 993b). Creating Minds. NY: Basic Books.
Marks-Tarlow, T. (1995). Creativity inside out: Learning through multiple intelligences. Reading, MA: Addison-Wesley.
0 Komentar untuk "Skop Kecerdasan Pelpagai"

Back To Top