Jom Kita Berselawat

Kepentingan Kemahiran Berfikir Dalam Pendidikan


Assalamualaikum dan salam sejahtera..
Gambar dari: Citizentom

Entri kali ini saya ingin berbicara tentang Kepentingan Kemahiran Berfikir Dalam Pendidikan.

Kepentingan Kemahiran Berfikir Dalam Pendidikan


Dari aspek pendidikan kemahiran belajar akan mempengaruhi cara pembelajarannya sama ada kepantasan serta keberkesanan pembelajarannya.Kajian-kajian tentang berfikir menunjukkan bahawa pelajar yang dilatih untuk berfikir mempunyai perkembangan positif terhadap pembelajarannya.

Kemahiran berfikir berupaya meningkatkan penguasaan pengetahuan dan seterusnya meningkatkan motivasi dalam diri pelajar. Peningkatan motivasi untuk belajar dengan cara tidak langsung membantu kemahiran berfikir.

Salah satu cara meningkatkan kemahiran berfikir dalam kalangan pelajar di sekolah ialah dengan mengadakan projek sains yang berunsurkan kreativiti.

Penekanan terhadap daya pemikiran kritis dan kreatif dalam kurikulum merupakan tindakan dan perkembangan yang baik. Jesteru itu, semua pihak harus mengembeling tenaga untuk menjana pemikiran yang kritis dan kreatif ini terhadap individu pelajar sejak kecil lagi.

"Kita bermula sebagai seorang yang baru."
Tag : Berfikir
0 Komentar untuk "Kepentingan Kemahiran Berfikir Dalam Pendidikan"

Back To Top