Jom Kita Berselawat

Unsur Penting Dalam Falsafah Pendidikan Negara

Terdapat beberapa perkara penting yang menjadi isi kepada falsafah pendidikan negara. Perkara-perkara itu adalah:

1. Menjadi warga Negara Malaysia yang baik
2. Unsur intelek
3. Unsur rohani dan emosi
4. Unsur jasmani
5. Memperkembangkan potensi individu
6. Menyeluruh dan bersepadu
7. Insan yang seimbang.

Sumber:
Mohd. Saleh Lebar(1996).Perkembangan dan Haluan Kurikulum Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn. Bhd.
0 Komentar untuk "Unsur Penting Dalam Falsafah Pendidikan Negara"

Back To Top