Jom Kita Berselawat

Masalah Menyemak dan Menyunting

Assalamualaikum WBT

Dalam meneruskan agenda penulisan, peringkat menyemak semula dan menyunting adalah sangat penting kerana penulisan kita perlu difahami oleh pembaca.

Menerusi peringkat ini, barangkali kita berdepan dengan masalah menyemak dan menyunting. Oleh yang demikian, di bawah ini saya kongsikan beberapa strategi penambaihbaikan.

penulisan

Masalah Menyemak dan Menyunting


Antara strategi penambahbaikan yang boleh digunakan ialah:

1. Membaca semula secara perlahan, seolah-olah berada di dalam dewan peperiksaan
2. Bayangkan dan anggap diri kita sebagai pembaca sasaran
3. Perkara-perkara tersebut adalah mustahak disemak semula supaya tidak meninggalkan kesan negative kepada pembaca:
a. Ayat-ayat mengelirukan
b. Maksud ayat yang kurang jelas serta kesalahan tatabahasa

Sumber:

Goh Yin Soon, Wan Mohd Nazif Wan Mohd Nori(2006)Kemahiran Menulis. Selangor:PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.
0 Komentar untuk "Masalah Menyemak dan Menyunting"

Back To Top