Jom Kita Berselawat

Pembelajaran koperatif


 1. Kajian yang telah dijalankan oleh penyelidik pendidikan telah menunjukkan bahawa pembelajaran koperatif adalah berkesan untuk pembelajaran masteri.
 2. Dalam pembelajaran koperatif satu tugasan, projek atau masalah diberi dan pelajar belajar di antara satu sama lain secara pasangan, kumpulan atau kelas.
 3. Beberapa teknik yang boleh digunakan dalam pembelajaran koperatif termasuk (Spencer Kagan, 1990):
  1. Giliran Ahli Kumpulan
  2. Setiap pelajar dalam sesuatu kumpulan memberi idea atau pendapatnya secara giliran
  3. Pameran Kumpulan:
   1. Setiap kumpulan mempamerkan hasilnya
   2. Setiap pelajar melihat setiap kumpulan dan berbincang dengan ahli-ahli kumpulan itu.
  4. Memadan Benda
  5. Pelajar-pelajar dalam satu kumpulan memadankan susunan benda
  6. Kuiz:
   1. Guru memberi soalan kepada satu atau semua kumpulan
   2. Pelajar-pelajar dalam sesuatu kumpulan berbincang untuk mendapatkan jawapan
   3. Seorang pelajar dalam kumpulan itu memberi jawapan kepada soalan guru
  7. Kad Hafalan
   1. Pelajar dalam semua kumpulan diberi kad yang mengandungi fakta atau maklumat penting untuk dihafal
   2. Guru menyoal
   3. Pelajar yang sudah menghafal fakta atau maklumat itu menjawab dan markah akan diberi
  8. Semakan Pasangan:
   1. Dua pasangan diberi masalah yang sama untuk diselesaikan
   2. Dalam stu pasangan, seorang pelajar menyelesaikan masalah itu dengan bantuan pelajar yang lain.
  9. Pemikiran Berpasangan dan Berkongsi Pendapat
   1. Pelajar dalam satu pasanganberfikir tentang sesuatu topik yang diberi oleh guru
   2. Pendapat pasangan itu kemudiannya dikongsi dalam kelas
  10. Peta Konsep Berpasukan
  11. Pelajar dalam satu kumpulan membuat peta konsep bersama-sama di atas kertas yang besar.
  12. Jawapan Giliran:
   1. Satu kumpulan diberi sebilangan soalan
   2. Setiap pelajar dalam kumpulan itu menjawab satu soalan
  13. Penguasaan Secara Beerpasangan:
  14. Pelajar-pelajar menguasai sesuatu isi kandungan secara berpasangan.
  15. "Jigsaw" (Pakar dalam Kumpulan):
   1. Setiap kumpulan diberi satu topik yang berlainantentang sesuatu tajuk atau perkara.
   2. Kumpulan itu akan membuat penyelidikan dan menjadi pakar dalam topik itu.
   3. Semua maklumat dikongsi dalam kelas.
Sumber
0 Komentar untuk "Pembelajaran koperatif"

Back To Top