Jom Kita Berselawat

Prosidur Pelaksanaan Penyediaan Draf Pertama

Assalamuaikum

Kepada penulis-penulis baharu yang ingin tahu Prosidur Pelaksanaan Penyediaan Draf Pertama boleh merujuk kepada tip-tip di bawah ini.

Prosidur Pelaksanaan Penyediaan Draf Pertama


1. Sesama menulis draf pertama, tulis mengikut senarai kandungan yang dirancangkan.
2. Fokus penulisandraf pertama adalah penjelasan yang jelas.
3. Pastikan kandungan yang ditulis memenuhi kehendak pembaca. Disamping itu, pastikan isi kandungan yang dimuatkan mematuhi formatsyarikat atau institusi.
4. Periksa sama ada objektif penulisan tercapai
5. Bincang dengan pelanggan sekiranya pendapat mereka penting. Contohnya penyediaan buku panduan atau brosur pelanggan.

Sumber:

Goh Yin Soon, Wan Mohd Nazif Wan Mohd Nori(2006)Kemahiran Menulis. Selangor:PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.
0 Komentar untuk "Prosidur Pelaksanaan Penyediaan Draf Pertama"

Back To Top