Jom Kita Berselawat

E4006 Projek Sem 5

Assalamulaikum dan salam sejahtera.

Penambahbaikan!
  1. Maklumat tentang Tatacara Ujian menjurus kepada Piawaian EMC (Electromagnetic Compatibility) adalah penting untuk membuat projek. Sila dapatkan maklumat secara terperinci berkenaan dengan perkara tersebut. Fokuskan EMC terhadap elektronik seperti merekabentuk PCB.
  2. Tatacara Pembuatan Projek melibatkan proses-proses dan perancangan untuk melaksanakan projek. Sediakan perancangan yang terperinci bermula dari awal proses pembuatan projek sehingga siapnya projek.

Kedua-dua perkara di atas perlu dikemaskini dan dimurnikan untuk memudahkan proses menjalankan projek supaya lebih tersusun.

Tag : E4006, Politeknik
0 Komentar untuk "E4006 Projek Sem 5"

Back To Top