Jom Kita Berselawat

Menyemak Kesalahan Tatabahasa

Assalamualaikum WBT dan salam sejahtera

Post hari ini masih lagi berkisar tentang belajar menulis iaitu Menyemak Kesalahan Tatabahasa.

Menyemak Kesalahan Tatabahasa merupaka proses yang penting kerana ia mempengaruhi tulisan kita terhadap pembaca.

Menyemak Kesalahan Tatabahasa.

Di sini saya senaraikan beberapa proses penyemakan kesalahan tatabahasa merujuk kepada beberapa aspek iaitu:
  1. Kesalahan ejaan- Gunakan perisian komputer yang sesuai
  2. Kesalahan tanda bacaan- Khususnya apabila banyak menggunakan ayat majmuk dan ayat kompleks.
  3. Kesalahan kata nama, kata kerja, kata ganti dan sebagainya-Contoh, penggunaan 'mereka-mereka' adalah salah.
  4. Kesalahan subjek dan pradikat- Contoh, "sebahagian daripada bahan-bahan itu boleh dimasukkan ke dalam folio"(tiada pradikat)
  5. Kesalahan frasa nama- Contoh, 'cawangan kampus' adalah salah, sepatutnya 'kampus cawangan'
  6. Kesalahan stuktur ayat- Contoh,"sumbangan yang beliau curahkan" sepatutnya"sumbangan yang dicurahkan oleh beliau".
  7. Kesalahan penggunaan kata ataupun ketinggalan kata-Contoh, "anda dipilih sebagai..." sepatautunya"anda dilantik sebagai..."

Sumbar:

Goh Yin Soon dan Wan Mohd Nazif Wan Mohd Nori (2006) Kemahiran Penulisan. Selangor: PTS Professional; Sdn.Bhd.
0 Komentar untuk "Menyemak Kesalahan Tatabahasa"

Back To Top