Sumber Bekalan (AT)

Kesan Sambungan Sel Yang Berbeza

 1. Siri-
 • Jumlah voltan keluaran = hasil tambah voltan sel (E=E1+E2+E3...)
 • Arus (I) keluaran yang mengalir di setiap sel adalah sama. (I1=I2=I3=I4...)
 • Jumlah rintangan = hasil tambah rintangan dalam sel individu (R=R1+R2+R3...)
 1. Selari-
 • Voltan keluaran adalah sama. (E=E1=E2=E3...)
 • Arus keluaran = hasil tambah arus setiap sel (I=I1+I2+I3+I4...)
 • 1/R=1/R1+1/R2+1/3...

Maklumat Tambahan

http://www.tutor.com.my/tutor/arkib2002.asp?e=PMR&s=SCI&b=JUL&m=2&t=2&r=m&i=NOTA

Sumber Bekalan (AT & AU)

Arus Terus (AT)

Definisi
Arus terus (a.t) merupakan arus elektrik yang mengalir berterusan pada satu arah sahaja. Ini merupakan jenis arus elektrik yang dibekalkan olah sel voltan. Selagi kekutuban voltan pada pangkalan-pangkalan sel voltan adalah tetap dan tidak terbalik, maka sel voltan ini boleh disebut sebagai punca voltan terus.
Sumber AT
 1. Bateri
 2. Sel Solar
Arus Ulang Alik (AU)


Definisi
Arus ulang alik (a.u) adalah arus yang sentiasa berubah-ubah pengalirannya. Perubahan arah pengaliran arus dalam litar a.u disebabkan olah perubahan kekutuban punca voltan yang berselang seli. Nilai arus akan meningkat dari sifar ke maksimum pada arah positif dan kemudian menurun ke sifar. Seterusnya, nilai arus ini akan menurun ke maksimum pada arah negatif. Kemudian, nilai arus naik kembali ke sifar.
Sumber AU
Salah satu sumber bagi arus ulang alik ialah penjana (generator) yang merupakan sebuah mesin yang menggunakan prinsip aruhan elektromagnet dimana ia menukarkan tenaga mekanik kepada tenaga elektrik. Terdapat 2 cara untuk menjana voltan ulang alik (a.u) iaitu ;
 1. Pengalir bergerak, fluks medan magnet pegun (diam). (Pengalir memotong fluks)
 2. Fluks medan magnet bergerak, pengalir pegun (diam). (Fluks memotong pengalir)

Maklumat tambahan:

http://www.karyanet.com.my/knetbeta/ebook/preview/p_Asas_Arus_Terus.pdf

http://www.tutor.com.my/tutor/arkib2002.asp?e=SPM&s=FZK&b=SEP&m=1&r=m&i=NOTA

http://ms.wikipedia.org/wiki/Arus_terus

http://ms.wikipedia.org/wiki/Arus_ulang-alik

http://en.wikipedia.org/wiki/Direct_current

http://en.wikipedia.org/wiki/Alternating_current

Objektif: Sumber Bekalan

Ø Menyenaraikan sumber-sumber tenaga yang boleh digunakan untuk menjana tenaga elektrik atau d.g.e.
Ø Menyatakan kesan sambungan sel dalam siri, selari dan siri-selari.
Ø Membezakan antara arus terus dengan arus ulang alik.
Ø Menyenaraikan sumber-sumber arus ulang-alik (a.u).
Ø Melukis dan melabelkan gelombang a.u hasil keluaran penjana A.U mudah.
Ø Mentakrifkan kitar, frekuensi dan kalaan,nilai puncak atau amplitud.
Ø Menyatakan nilai e = Em sin (wt + Ø)
Ø Menyatakan nilai ppgd, nilai purata, faktor bentuk dan faktor puncak.

Tujuan Pembelajaran

Di akhir modul ini, pelajar-pelajar akan dapat:

¨ Mempelajari dan memahami sumber-sumber tenaga, sambungan sel, persamaan gelombang, jumlah gelombang dan vektor.
¨ Mempelajari dan memahami komponen-komponen elektrik pasif seperti rintangan, kemuatan dan kearuhan serta faktor-faktor yang mempengaruhi komponen tersebut.
¨ Mempelajari dan memahami prinsip teori litar seperti penggunaan Hukum Ohm dalam litar siri, selari dan siri-selari untuk rintangan dan kemuatan, penggunaan Hukum Kirchoff voltan/arus, penggunaan Teorem Thevenin serta transformasi ‘star-delta’.
¨ Mempelajari dan memahami gabungan rintangan, aruhan dan kemuatan dalam litar siri, selari dan siri-selari, prinsip rajah vektor, faktor kuasa dan pembetulan faktor kuasa.
¨ Mempelajari dan memahami teori kemagnetan seperti fluks medan magnet, hukum tangan kanan, bahan magnet dan bukan magnet serta prinsip kendalian pengubah.
¨ Mempelajari dan memahami prinsip penjanaan, sumber tenaga untuk penjanaan, kelebihan dan kekurangan sistem janaelektrik.
¨ Mempelajari dan memahami komponen-komponen loji elektrik hidro dan permintaan tenaga elektrik.

Contoh 1

Kamu boleh muat turun contoh 1 bagi unit 1 melalui link dibawah ini:
http://www.scribd.com/doc/24115609/Contoh-1

Senarai Tajuk E1001

Assalamualaikum WBT dan salam sejahtera

Hari ini saya paparkan beberapa Senarai Tajuk E1001 yang akan kita pelajari.

Senarai Tajuk E1001


A. SUMBER BEKALAN ELEKTRIK

UNIT 1

· Arus Terus

· Arus Ulang-Alik

B. KOMPONEN ELEKTRIK PASIF

UNIT2
· Perintang
· Pearuh
· Pemuat

C. TEORI LITAR

UNIT 3
· Litar Asas· Rangkaian Litar Elektrik Dengan Beban Rintangan· Analisa Litar Atau Rangkaian Elektrik
UNIT 4
· Litar Dengan Beban Pearuh
UNIT 5
· Litar Dengan Beban Pemuat
UNIT 6
· Litar Dengan Beban Regangan dan Galangan· Salunan

D. KEMAGNETAN

UNIT 7
· Kemagnetan (Magnetism)· Asas Mesin Elektrik
UNIT 8
· Pengubah (Transformer)
· Kendalian Pengubah Sebenar

E. PENJANAAN
UNIT 9
· Sistem Penjanaan Kuasa Elektrik

PENGENALAN TEKNOLOGI ELEKTRIK 1

Subjek Teknologi Elektrik 1 ini mengandungi mengandungi 5 subtopik besar
 1. SUMBER BEKALAN ELEKTRIK (UNIT 1)
 2. KOMPONEN ELEKTRIK PASIF (UNIT 2)
 3. TEORI LITAR (UNIT 3, UNIT 4, UNIT 5 & UNIT 6)
 4. KEMAGNETAN (UNIT 7 & UNIT 8)
 5. PENJANAAN (UNIT 9)

Recent Posts

Buku Saya

Buku Saya
Sebuah Buku Kecil Untuk Mengenali Erti Syukur. Berminat? SMS 012-4603666

Followers

Google+ Followers

Komen Terbanyak Bulan Ini

Vote For Us!

Blogged.my Free Automatic Link Page Ranking Tool Referer List